Historia Naszej Wspólnoty na zdjęciach

Zobacz, co ciekawego wydarzyło się u nas w 2023 roku!

Zapraszamy do naszych grup parafialnych!

Pielgrzymująca wspólnota wiary, którą nazywamy Kościołem, powinna być wspólnotą wspinającą się, wspólnotą, w której dokonują się w nas oczyszczenia, uzdalniające nas do wznoszenia się na wyżyny autentycznego człowieczeństwa, do wspólnoty z Bogiem. W miarę tego oczyszczania się, wspinaczka, tak trudna na początku, zamienia się stopniowo w radość.

Żywy różaniec

Naszą misją jest nieprzerwana modlitwa różańcowa w intencjach parafii, diecezji oraz kościoła powszechnego.

Apostolat Margaretki

Poprzez duchową adopcję kapłanów w modlitwie modlimy się o ich świętość oraz łaski Boga dla nich.

Schola

Uczymy się śpiewu na chwałę Bożą. Uczestniczymy ze śpiewem na ustach w liturgii oraz życiu parafii.

Ministranci

Służba ołtarza jest wspaniałą drogą wychowania do odpowiedzialności i dojrzałości chrześcijańskiego życia.

Zespół muzyczny Credo

Kto śpiewa, modli się dwa razy. Chwaląc Boga rozwijamy nasze muzyczne umiejętności i modlimy się muzyką.

Parafialny Caritas

Prowadzimy dzieła miłosierdzia poprzez uczestnictwo w strukturach ogólnopolskiego Caritasu.