Ogłoszenia parafialne

Najważniejsze informacje o naszej Parafii oraz najbliższych wydarzeniach.

Intencje mszalne

Spis intencji mszalnych bieżącego i najbliższego tygodnia.

Aktualności

Najnowsze informacje z życia Parafii oraz Kościoła Powszechnego.

Witaj w naszej Wspólnocie!

Benedykt XVI pisał: „Podczas liturgii wchodzimy w coś o wiele większego; w pewien sposób opuszczamy samych siebie, by zagłębić się w przestrzeń bez granic. Liturgia jest w swej istocie procesem, dzięki któremu pozwalamy się wprowadzić w wielką wiarę i wielką modlitwę Kościoła. Ten związek z niebem i ziemią jest bardzo ważny.” Zapraszamy oglądania naszego Kościoła Parafialnego, uczestnictwa w liturgii oraz kontaktu z biurem parafialnym!

Plan Mszy Świętych i Nabożeństw

Gdzie człowiek spotyka Boga, tam samo słowo już nie wystarcza.

Niedziele i Święta

Kościół parafialny – 8:30, 12:00, 16:00

Kaplica Filialna w Trzęśniewie -10:30

Dni powszednie

Kościół parafialny

(okres letni) – 17:30 i 18:00

(okres zimowy) – 16:30 i 17:00

 

Biuro parafialne

Czynne od poniedziałku do piątku od 16.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 10.00, z wyjątkiem świąt i uroczystości kościelnych, niedziel i pierwszych piątków miesiąca.

 

Chrzest

Wejście do wspólnoty kościoła powszechnego.

Małżeństwo

Boże powołanie do życia w rodzinie.

Zaświadczenia

Biuro wydaje wszystkie wymagane przez prawo zaświadczenia.

Zamawianie intencji mszalnych

W godzinach pracy biura przyjmujemy intencje mszalne.

Odwiedziny chorych

Odwiedzamy chorych w domach, aby mogli przystąpić do Spowiedzi oraz przyjąć Komunię.

Pogrzeb

Towarzyszymy naszym parafianom w trudnych chwilach pożegnania z najbliższymi.

Zapraszamy do naszych grup parafialnych!

Pielgrzymująca wspólnota wiary, którą nazywamy Kościołem, powinna być wspólnotą wspinającą się, wspólnotą, w której dokonują się w nas oczyszczenia, uzdalniające nas do wznoszenia się na wyżyny autentycznego człowieczeństwa, do wspólnoty z Bogiem. W miarę tego oczyszczania się, wspinaczka, tak trudna na początku, zamienia się stopniowo w radość.

Żywy różaniec

Naszą misją jest nieprzerwana modlitwa różańcowa w intencjach parafii, diecezji oraz kościoła powszechnego.

Apostolat Margaretki

Poprzez duchową adopcję kapłanów w modlitwie modlimy się o ich świętość oraz łaski Boga dla nich.

Schola

Uczymy się śpiewu na chwałę Bożą. Uczestniczymy ze śpiewem na ustach w liturgii oraz życiu parafii.

Ministranci

Służba ołtarza jest wspaniałą drogą wychowania do odpowiedzialności i dojrzałości chrześcijańskiego życia.

Zespół muzyczny Credo

Kto śpiewa, modli się dwa razy. Chwaląc Boga rozwijamy nasze muzyczne umiejętności i modlimy się muzyką.

Parafialny Caritas

Prowadzimy dzieła miłosierdzia poprzez uczestnictwo w strukturach ogólnopolskiego Caritasu.

Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz Aleksander Rybczyński

Pochodzi z Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Mąkolnie. Został wyświęcony na kapłana przez Prymasa – Seniora Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Pracował w Parafii św. Wojciecha w Sieradzu, Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Radziejowie oraz w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. W 2007 roku został mianowany proboszczem Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku. Zapisał się tu jako świetny duszpasterz i gospodarny opiekun świątyni i parafii. 1 lipca 2020 roku został proboszczem naszej parafii oraz Dziekanem Dekanatu Kościeleckiego. Został wyniesiony do godności kanonika gremialnego Kapituły Uniejowskiej.

Ksiądz Wikariusz Mariusz Adamczewski

Ksiądz Mariusz Adamczewski urodził się 13 grudnia 1982 roku we Włocławku. Jego rodzinną parafią jest Lubraniec. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku i 3 czerwca 2007 roku przyjął świecenia kapłańskie z rąk księdza biskupa biskupa ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa. Jest magistrem teologii. Jako diakon odbywał praktykę duszpasterską w parafii Krzymów. W latach 2007 – 2012 pełnił posługę duszpasterską w Parafii Radziejów a następne dwa lata w Parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie. W latach 2014 – 2016 był wikariuszem w Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Dekretem księdza biskupa ordynariusza od 20 sierpnia 2016 roku został powołany na wikariusza w Parafii Kościelec Kolski.

Rada parafialna

Rada obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

Doradzamy duszpasterzom w sprawach Parafii

Opiniujemy projekty inwestycyjne

Uczestniczymy w życiu religijnym i organizacyjnym Diecezji